artykuł nr 36

Zarządzenie nr 503 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 502 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 501 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 500 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 499 z dn. 15 grudnia 2016 r.