artykuł nr 31

Zarządzenie nr 508 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 507 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 506 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 505 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 504 z dn. 15 grudnia 2016 r.