artykuł nr 1

Zarządzenie nr 538 z dn. 30 grudnia 2016 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 537 z dn. 30 grudnia 2016 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 536 z dn. 30 grudnia 2016 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 535 z dn. 29 grudnia 2016 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 534 z dn. 29 grudnia 2016 r.