artykuł nr 26

Zarządzenie nr 360 z dn. 15 września 2016 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 359 z dn. 13 września 2016 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 358 z dn. 13 września 2016 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 357 z dn. 13 września 2016 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 356 z dn. 9 września 2016 r.