artykuł nr 31

Zarządzenie nr 108 z dn. 8 marca 2016 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 107 z dn. 8 marca 2016 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 106 z dn. 8 marca 2016 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 105 z dn. 8 marca 2016 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 104 z dn. 8 marca 2016 r.