artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Załączniki:
Wykres wydatków wg ważniejszych działów64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykres wydatków na gmine i powiat74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykres-nakłady na inwestycje93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykres-dochody budżetowe-wykonanie wg źródeł w I półroczu88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykres dochodów na powiat i gmine60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2015 r.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2015 r. związ. z realiz. zadan z zakr. amin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezja i kartografią19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezja i kartografią25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków związanych z ochr. środ. i gosp. wodną33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków związanych z ochr. środ. i gosp. wodną37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związ. z ochr. środow. i gospod. wodną32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związ. z ochr. środow. i gospod. wodną32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień i umów33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień i umów26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podm. nie zaliczanych do sektora finansów publ.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podm. nie zaliczanych do sektora finansów publ.41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepubl. szkół, przedszkoli oraz placówek 43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepubl. szkół, przedszkoli oraz placówek 44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków za zad. z zakresu admin. rząd. oraz inne zlecone 54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków za zad. z zakresu admin. rząd. oraz inne zlecone 54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zad. z zakres admin. rządowej oraz inne zad. zlecone39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlecone41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oswiatowych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dot. oświaty i edukacyjnej opieki wychow. z podziałem na jednostki i komórki org. 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edykacyjna opieka wychowawcza15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za I półrocze 2015 r.69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej 171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej 269 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków w działach wg grup54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup (ogółem gmina i powiat)30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów w podizale na gminę i powiat67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych-gmina i powiat25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o przebiegu wykonania budżetu595 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kształtowaniu się WPF158 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer