artykuł nr 41

Zarządzenie nr 486 z dn. 7 grudnia 2015 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 485 z dn. 4 grudnia 2015 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 484 z dn. 3 grudnia 2015 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 483 z dn. 3 grudnia 2015 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 482 z dn. 2 grudnia 2015 r.