artykuł nr 16

Zarządzenie nr 511 z dn. 21 grudnia 2015 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 510 z dn. 21 grudnia 2015 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 509 z dn. 18 grudnia 2015 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 508 z dn. 18 grudnia 2015 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 507 z dn. 18 grudnia 2015 r.