artykuł nr 11

Zarządzenie nr 516 z dn. 29 grudnia 2015 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 515 z dn. 23 grudnia 2015 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 514 z dn. 23 grudnia 2015 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 513 z dn. 22 grudnia 2015 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 512 z dn. 22 grudnia 2015 r.