artykuł nr 36

Zarządzenie nr 491 z dn. 8 grudnia 2015 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 490 z dn. 8 grudnia 2015 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 489 z dn. 8 grudnia 2015 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 488 z dn. 8 grudnia 2015 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 487 z dn. 7 grudnia 2015 r.