artykuł nr 11

Zarządzenie nr 374 z dn. 24 września 2015 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 373z dn. 23 września 2015 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 372 z dn. 23 września 2015 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 371 z dn. 22 września 2015 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 370 z dn. 21 września 2015 r.