artykuł nr 46

Zarządzenie nr 218 z dn. 21 maja 2015 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 217 z dn. 21 maja 2015 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 216 z dn. 21 maja 2015 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 215 z dn. 21 maja 2015 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 214 z dn. 21 maja 2015 r.