artykuł nr 111

Zarządzenie nr 33 z dn. 26 stycznia 2015 r.

artykuł nr 112

Zarządzenie nr 32 z dn. 26 stycznia 2015 r.

artykuł nr 113

Zarządzenia nr 31 z dn. 23 stycznia 2015 r.

artykuł nr 114

Zarządzenie nr 30 z dn. 21 stycznia 2015 r.

artykuł nr 115

Zarządzenie nr 29 z dn. 21 stycznia 2015 r.