artykuł nr 11

Zarządzenie nr 133 z dn. 30 marca 2015 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 132 z dn. 30 marca 2015 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 131 z dn. 30 marca 2015 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 130 z dn. 30 marca 2015 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 129 z dn. 27 marca 2015 r.