artykuł nr 6

Zarządzenie nr 370 z dn. 25 września 2014 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 369 z dn. 25 września 2014 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 368 z dn. 25 września 2014 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 367 z dn. 24 września 2014 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 366 z dn. 24 września 2014 r.