artykuł nr 1

Zarządzenie nr 114 z dn. 31 marca 2014 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 113 z dn. 31 marca 2014 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 112 z dn. 31 marca 2014 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 111 z dn. 31 marca 2014 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 110 z dn. 31 marca 2014 r.