artykuł nr 1

Zmiany do budżetu miasta - 2014 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 477 z dn. 31.12.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/15/14 w/s zmiany budżetu miasta na 2014 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 468 z dn. 29.12.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 431 z dn. 28.11.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok590 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 413 z dn. 18.11.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok604 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 400 z dn. 31.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok564 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 397 z dn. 30.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok583 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/833/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 387 z dn. 21.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 382 z dn. 09.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 373 z dn. 29.09.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/821/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 315 z dn. 29.08.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/812/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 273 z dn. 22.07.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 266 z dn. 15.07.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 227 z dn. 30.06.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/798/14 z dn. 27.06.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 201 z dn. 12.06.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 181 z dn. 30.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.831 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/784/14 z dn. 28.05.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 163 z dn. 20.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.369 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 158 z dn. 16.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 153 z dn. 07.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.225 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 144 z dn. 05.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.932 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/769/14 z dn. 30.04.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 136 z dn. 25.04.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 106 z dn. 27.03.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.916 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/750/14 z dn.24.03.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 66 z dn. 10.03.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 59 z dn. 27.02.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/742/14 z dn.19.02.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 46 z dn. 10.02.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 42 z dn. 05.02.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 18 z dn. 28.01.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 9 z dn. 15.01.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 2 z dn. 03.01.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r.305 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP - zadania powiatu198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP - zadania gminy397 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania powiatu 243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania gminy212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - zadania powiatu530 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - zadania gminy393 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania - zadania gminy 477 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - zadania gminy145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy 120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - zadania powiatu142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - zadania gminy190 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - zadania powiatu139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - zadania gminy154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2014 r. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - zadania powiatu674 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - zadania gminy499 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - powiat273 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - gmina351 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/716/2013 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2014 rok718 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - powiat34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - gmina42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - powiat37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - gmina37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - powiat43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - gmina31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2014 r.50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - gmina39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - gmina32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - powiat26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - gmina19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - powiat20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - gmina 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - powiat33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - gmina38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - powiat33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - gmina34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2014 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - powiat54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - gmina50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - powiat40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - gmina42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatu182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminy257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatu80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminy101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki budżetowe na 2014 r. 108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetowe na 2014 r.70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych - razem gmina i powiat23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody Budżetu Miasta na 2014 r.67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych - razem gmina i powiat25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Objaśnienia do projektu 323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer