artykuł nr 1

Zmiany do budżetu miasta - 2014 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 477 z dn. 31.12.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/15/14 w/s zmiany budżetu miasta na 2014 rok 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 468 z dn. 29.12.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 431 z dn. 28.11.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 590 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 413 z dn. 18.11.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 604 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 400 z dn. 31.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 564 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 397 z dn. 30.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 583 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/833/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 387 z dn. 21.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 382 z dn. 09.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 373 z dn. 29.09.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/821/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 315 z dn. 29.08.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 262 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/812/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 273 z dn. 22.07.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 266 z dn. 15.07.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 227 z dn. 30.06.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/798/14 z dn. 27.06.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 201 z dn. 12.06.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 181 z dn. 30.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 831 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/784/14 z dn. 28.05.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 163 z dn. 20.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 369 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 158 z dn. 16.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 153 z dn. 07.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 225 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 144 z dn. 05.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 932 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/769/14 z dn. 30.04.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 136 z dn. 25.04.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 106 z dn. 27.03.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 916 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/750/14 z dn.24.03.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 66 z dn. 10.03.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 59 z dn. 27.02.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/742/14 z dn.19.02.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 46 z dn. 10.02.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 42 z dn. 05.02.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 18 z dn. 28.01.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 9 z dn. 15.01.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 2 z dn. 03.01.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 305 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych 262 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP - zadania powiatu 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP - zadania gminy 397 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania powiatu 243 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania gminy 212 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - zadania powiatu 530 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - zadania gminy 393 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania - zadania gminy 477 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - zadania gminy 145 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - zadania powiatu 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - zadania gminy 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - zadania powiatu 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - zadania gminy 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2014 r. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - zadania powiatu 674 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - zadania gminy 499 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - powiat 273 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - gmina 351 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r. 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/716/2013 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2014 rok 718 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - powiat 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - gmina 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - powiat 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - gmina 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - powiat 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - gmina 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2014 r. 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - gmina 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - gmina 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - powiat 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - gmina 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - powiat 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - gmina 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - powiat 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - gmina 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - powiat 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - gmina 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2014 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - powiat 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - gmina 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - powiat 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - gmina 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatu 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminy 257 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatu 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminy 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki budżetowe na 2014 r. 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetowe na 2014 r. 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych - razem gmina i powiat 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody Budżetu Miasta na 2014 r. 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych - razem gmina i powiat 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Objaśnienia do projektu 323 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer