artykuł nr 1

Zmiany do budżetu miasta - 2014 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 477 z dn. 31.12.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok MB
Uchwała Nr III/15/14 w/s zmiany budżetu miasta na 2014 rok 10 MB
Zarządzenie nr 468 z dn. 29.12.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 10 MB
Zarządzenie nr 431 z dn. 28.11.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 590 KB
Zarządzenie nr 413 z dn. 18.11.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 604 KB
Zarządzenie nr 400 z dn. 31.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 564 KB
Zarządzenie nr 397 z dn. 30.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 583 KB
Uchwała Nr XLVIII/833/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok 13 MB
Zarządzenie nr 387 z dn. 21.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok MB
Zarządzenie nr 382 z dn. 09.10.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok MB
Zarządzenie nr 373 z dn. 29.09.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 10 MB
Uchwała Nr XLVII/821/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rok MB
Zarządzenie nr 315 z dn. 29.08.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok 262 KB
Uchwała Nr XLVI/812/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok MB
Zarządzenie nr 273 z dn. 22.07.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 266 z dn. 15.07.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 227 z dn. 30.06.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB
Uchwała Nr XLV/798/14 z dn. 27.06.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 201 z dn. 12.06.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 223 KB
Zarządzenie nr 181 z dn. 30.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 831 KB
Uchwała Nr XLIV/784/14 z dn. 28.05.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 163 z dn. 20.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 369 KB
Zarządzenie nr 158 z dn. 16.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 121 KB
Zarządzenie nr 153 z dn. 07.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 225 KB
Zarządzenie nr 144 z dn. 05.05.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 932 KB
Uchwała Nr XLIII/769/14 z dn. 30.04.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 136 z dn. 25.04.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 384 KB
Zarządzenie nr 106 z dn. 27.03.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 916 KB
Uchwała Nr XLII/750/14 z dn.24.03.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 66 z dn. 10.03.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 86 KB
Zarządzenie nr 59 z dn. 27.02.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB
Uchwała Nr XLI/742/14 z dn.19.02.2014 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 46 z dn. 10.02.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 42 z dn. 05.02.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 18 z dn. 28.01.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 9 z dn. 15.01.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. MB
Zarządzenie nr 2 z dn. 03.01.2014 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na 2014 r. 305 KB
artykuł nr 2

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych 262 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP - zadania powiatu 198 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP - zadania gminy 397 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania powiatu 243 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania gminy 212 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - zadania powiatu 530 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - zadania gminy 393 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 155 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2014 r. MB
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania - zadania gminy 477 KB
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - zadania gminy 145 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu 139 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy 124 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu 131 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy 120 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - zadania powiatu 142 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - zadania gminy 190 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - zadania powiatu 139 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - zadania gminy 154 KB
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2014 r. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 194 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - zadania powiatu 674 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - zadania gminy 499 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - powiat 273 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - gmina 351 KB
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r. 132 KB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatu MB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminy MB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatu MB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminy MB
Uchwała Nr XXXIX/716/2013 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2014 rok 718 KB
artykuł nr 3

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 r. MB
Plan wydatków jednostek pomocniczych 22 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - powiat 34 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - gmina 42 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - powiat 37 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - gmina 37 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - powiat 43 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - gmina 31 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 20 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2014 r. 50 KB
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - gmina 39 KB
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - gmina 32 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - powiat 26 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - gmina 19 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - powiat 20 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - gmina 25 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - powiat 33 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - gmina 38 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - powiat 33 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - gmina 34 KB
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2014 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - powiat 54 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - gmina 50 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - powiat 40 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - gmina 42 KB
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r. 22 KB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatu 182 KB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminy 257 KB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatu 80 KB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminy 101 KB
Wydatki budżetowe na 2014 r. 108 KB
Dochody budżetowe na 2014 r. 70 KB
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 24 KB
Plan wydatków budżetowych - razem gmina i powiat 23 KB
Dochody Budżetu Miasta na 2014 r. 67 KB
Plan dochodów budżetowych - razem gmina i powiat 25 KB
Objaśnienia do projektu 323 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok 34 KB