artykuł nr 31

Zarządzenie nr 484 z dn. 16 grudnia 2013 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 483 z dn. 12 grudnia 2013 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 482 z dn. 11 grudnia 2013 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 481 z dn. 11 grudnia 2013 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 480 z dn. 11 grudnia 2013 r.