artykuł nr 66

Zarządzenie nr 343 z dn. 31 lipca 2013 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 342 z dn. 31 lipca 2013 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 341 z dn. 31 lipca 2013 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 340 z dn. 31 lipca 2013 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 339 z dn. 31 lipca 2013 r.