artykuł nr 6

Zarządzenie nr 403 z dn. 24 września 2013 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 402 z dn. 24 września 2013 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 401 z dn. 24 września 2013 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 400 z dn. 24 września 2013 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 399 z dn. 20 września 2013 r.