artykuł nr 1

Zarządzenie nr 259 z dn. 28 czerwca 2013 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 258 z dn. 28 czerwca 2013 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 257 z dn. 28 czerwca 2013 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 256 z dn. 28 czerwca 2013 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 255 z dn. 28 czerwca 2013 r.