artykuł nr 51

Zarządzenie nr 84 z dn. 28 lutego 2013 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 83 z dn. 28 lutego 2013 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 82 z dn. 28 lutego 2013 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 81 z dn. 27 lutego 2013 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 80 z dn. 27 lutego 2013 r.