artykuł nr 1

Zmiany do budżetu miasta - 2013 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 506 z dn. 30.12.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 501 z dn. 27.12.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 474 z dn. 10.12.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 469 z dn. 5.12.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 467 z dn. 29.11.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/700/13 z dn.27.11.2013 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.25 MB
Zarzadzenie nr 438 z dn. 05.11.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie nr 436 z dn. 31.10.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/683/13 z dn.30.10.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2013 rok.20 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie nr 421 z dn. 09.10.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/675/13 z dn.25.09.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2013 rok.17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie nr 406 z dn. 30.09.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta18 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/662/13 z dn.28.08.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2013 rok.31 MB
Zarzadzenie nr 380 z dn. 05.09.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie nr 375 z dn. 29.08.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 359 z dn. 12.08.2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 337 z dn. 31.07.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 313 z dn. 9.07.2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 252 z dn. 28.06.2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/649/13 z dn. 26.06.2013 r. w/s zmiany budżetu miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 236 z dn. 17.06.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta420 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 221 z dn. 31.05.2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/643/13 z dn. 29.05.2013 r. w/s zmiay budżetu miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 193 z dn. 10.05.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta 568 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 186 z dn. 6.05.2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 172 z dn. 26.04.2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXII/628/13 z dn. 24.04.2013 r. w/s zmiany budżetu miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 132 z dn. 28.03.2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/597/13 z dn. 27.03.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zarządzenie nr 102 z dn. 15.03.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta423 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 94 z dn. 7.03.2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 83 z dn. 28.02.2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXX/551/13 z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 37 z dn. 29.01 2013 r. w/s zmiany w budżecie miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 9 z dn. 16.01.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta na 2013 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP-zadania powiatu32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP-zadania gminy37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-zadania powiatu34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-zadania gminy27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-zadania powiatu38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-zadania gminy28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje 64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługą gospodar. odpadami komunalnymi-zadania gminy28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-zadania gminy31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-zadania powiatu25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-zadania gminy19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-zadania powiatu19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-zadania powiatu33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-zadania gminy35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-zadania powiatu32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-zadania gminy33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2013 r. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania powiatu46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania gminy42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-powiat36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów i rozchodów budżetu22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta -zadania powiatu55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta -zadania gminy66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/512/12 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2013 rok816 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2013 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-powiat33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-powiat43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-gmina31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2013 r.61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-gmina31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-gmina32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-powiat26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-gmina19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-powiat20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-gmina40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-powiat32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-gmina34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2013 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-powiat55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-gmina50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy241 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania powiatu80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania gminy103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych-razem gmina i powiat23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody Budżetu Miasta na 2013 r.64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych-razem gmina i powiat25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Objaśnienia do projektu289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer