artykuł nr 1

Zmiany do budżetu miasta - 2013 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 506 z dn. 30.12.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MB
Zarządzenie nr 501 z dn. 27.12.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 14 MB
Zarządzenie nr 474 z dn. 10.12.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MB
Zarządzenie nr 469 z dn. 5.12.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MB
Zarządzenie nr 467 z dn. 29.11.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 22 MB
Uchwała Nr XXXVIII/700/13 z dn.27.11.2013 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rok. 25 MB
Zarzadzenie nr 438 z dn. 05.11.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MB
Zarzadzenie nr 436 z dn. 31.10.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 22 MB
Uchwała Nr XXXVII/683/13 z dn.30.10.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 20 MB
Zarzadzenie nr 421 z dn. 09.10.2013 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2013 MB
Uchwała Nr XXXVI/675/13 z dn.25.09.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 17 MB
Zarzadzenie nr 406 z dn. 30.09.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta 18 MB
Uchwała Nr XXXV/662/13 z dn.28.08.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 31 MB
Zarzadzenie nr 380 z dn. 05.09.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Zarzadzenie nr 375 z dn. 29.08.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Zarządzenie nr 359 z dn. 12.08.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Zarządzenie nr 337 z dn. 31.07.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta 12 MB
Zarządzenie nr 313 z dn. 9.07.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Zarządzenie nr 252 z dn. 28.06.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Uchwała nr XXXIV/649/13 z dn. 26.06.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta MB
Zarządzenie nr 236 z dn. 17.06.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta 420 KB
Zarządzenie nr 221 z dn. 31.05.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Uchwała nr XXXIII/643/13 z dn. 29.05.2013 r. w/s zmiay budżetu miasta MB
Zarządzenie nr 193 z dn. 10.05.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta 568 KB
Zarządzenie nr 186 z dn. 6.05.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Zarządzenie nr 172 z dn. 26.04.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Uchwała nr XXXII/628/13 z dn. 24.04.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta MB
Zarządzenie nr 132 z dn. 28.03.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Uchwała Nr XXXI/597/13 z dn. 27.03.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta MB
zarządzenie nr 102 z dn. 15.03.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta 423 KB
Zarządzenie nr 94 z dn. 7.03.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Zarządzenie nr 83 z dn. 28.02.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Uchwała nr XXX/551/13 z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany budżetu miasta MB
Zarządzenie nr 37 z dn. 29.01 2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta MB
Zarządzenie nr 9 z dn. 16.01.2013 r. w/s zmiany w budżecie miasta na 2013 r. MB
artykuł nr 2

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP-zadania powiatu 32 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP-zadania gminy 37 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-zadania powiatu 34 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-zadania gminy 27 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-zadania powiatu 38 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-zadania gminy 28 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB
Plan nakładów na inwestycje 64 KB
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługą gospodar. odpadami komunalnymi-zadania gminy 28 KB
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-zadania gminy 31 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-zadania powiatu 25 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-zadania gminy 19 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-zadania powiatu 19 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-zadania powiatu 33 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-zadania gminy 35 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-zadania powiatu 32 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-zadania gminy 33 KB
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2013 r. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania powiatu 46 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania gminy 42 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-powiat 36 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina 37 KB
Plan dochodów i rozchodów budżetu 22 KB
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu 113 KB
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy 148 KB
Plan dochodów budżetu miasta -zadania powiatu 55 KB
Plan dochodów budżetu miasta -zadania gminy 66 KB
Uchwała Nr XXVIII/512/12 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2013 rok 816 KB
artykuł nr 3

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2013 r. MB
Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-powiat 33 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina 39 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat 38 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina 28 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-powiat 43 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-gmina 31 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2013 r. 61 KB
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-gmina 31 KB
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-gmina 32 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-powiat 26 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-gmina 19 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-powiat 20 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat 36 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-gmina 40 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-powiat 32 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-gmina 34 KB
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2013 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-powiat 55 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-gmina 50 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat 39 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina 41 KB
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r. 21 KB
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu 182 KB
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy 241 KB
Plan dochodów budżetu miasta-zadania powiatu 80 KB
Plan dochodów budżetu miasta-zadania gminy 103 KB
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 23 KB
Plan wydatków budżetowych-razem gmina i powiat 23 KB
Dochody Budżetu Miasta na 2013 r. 64 KB
Plan dochodów budżetowych-razem gmina i powiat 25 KB
Objaśnienia do projektu 289 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok 36 KB