artykuł nr 1

Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego