artykuł nr 1

Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Uchwała Nr LVII/727/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/298/20 z dn. 29.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 253 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/117/19 z dn. 29.05.2019 r. w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/743/18 z dn. 29.08.2018 r. zmieniająca zmiany uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 417 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/475/17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 147 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/336/16 z dn. 29.06.2016 r. zmieniająca Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/157/15 z dn. 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 735 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/130/15 z dn. 24.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 287 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/844/14 z dn. 29.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 261 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/458/12 z dn. 26.09.2012 r. w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer