artykuł nr 11

Zarządzenie nr 448 z dn. 21 września 2012 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 447 z dn. 21 września 2012 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 446 z dn. 21 września 2012 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 445 z dn. 21 września 2012 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 444 z dn. 21 września 2012 r.