artykuł nr 1

Zarządzenie nr 298 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 297 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 296 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 295 z dn. 29 czerwca 2012 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 294 z dn. 29 czerwca 2012 r.