artykuł nr 76

Zarządzenie nr 64 z dn. 1 lutego 2012 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 63 z dn. 1 lutego 2012 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 62 z dn. 1 lutego 2012 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 61 z dn. 31 stycznia 2012 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 60 z dn. 31 stycznia 2012 r.