artykuł nr 1

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego

Z informacji zostały wyłączone dane prawnie chronione (art. 6 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyłączenia dokonała Zenona Jureńczyk, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych