artykuł nr 31

Zarządzenie nr 522 z dn. 15 grudnia 2011 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 521 z dn. 15 grudnia 2011 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 520 z dn. 13 grudnia 2011 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 519 z dn. 13 grudnia 2011 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 518 z dn. 13 grudnia 2011 r.