artykuł nr 1

Zarządzenie nr 275 z dn. 30 czerwca 2011 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 274 z dn. 30 czerwca 2011 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 273 z dn. 30 czerwca 2011 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 272 z dn. 29 czerwca 2011 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 271 z dn. 29 czerwca 2011 r.