artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Załączniki:
Wykresy (Excel) 206 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2010 roku 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za I półrocze 2010 roku 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2010 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku 143 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 485 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup (ogółem gmina, powiat) 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów w podziale na gminę i powiat 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat wg ważniejszych źródeł 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2010 roku 481 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer