artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Załączniki:
Wykresy (Excel)206 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2010 roku129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za I półrocze 2010 roku96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2010 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej485 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup (ogółem gmina, powiat)127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów w podziale na gminę i powiat140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat wg ważniejszych źródeł96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2010 roku481 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer