artykuł nr 1

Zarządzenie nr 485 z dn. 31 grudnia 2010 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 484 z dn. 31 grudnia 2010 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 483 z dn. 31 grudnia 2010 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 482 z dn. 31 grudnia 2010 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 481 z dn. 31 grudnia 2010 r.