artykuł nr 1

Zarządzenie nr 378 z dn. 30 września 2010 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 377 z dn. 30 września 2010 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 376 z dn. 30 września 2010 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 375 z dn. 30 września 2010 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 374 z dn. 30 września 2010 r.