artykuł nr 1

Zarządzenie nr 224 z dn. 30 czerwca 2010 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 223 z dn. 30 czerwca 2010 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 222 z dn. 30 czerwca 2010 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 221 z dn. 30 czerwca 2010 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 220 z dn. 30 czerwca 2010 r.