artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2009 r.

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza spłaty długów w latach 2010-201619 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-201147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2009 r.54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w roku 2009 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXII/537/08 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2009 r.37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer