artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2009 r.

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza spłaty długów w latach 2010-2016 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2009 r. 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w roku 2009 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta 152 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXII/537/08 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2009 r. 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer