artykuł nr 1

Zarządzenie nr 531 z dn. 31 grudnia 2009 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 530 z dn. 31 grudnia 2009 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 529 z dn. 31 grudnia 2009 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 528 z dn. 31 grudnia 2009 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 527 z dn. 31 grudnia 2009 r.