artykuł nr 6

Zarządzenie nr 425 z dn. 30 września 2009 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 424 z dn. 30 września 2009 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 423 z dn. 30 września 2009 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 422 z dn. 30 września 2009 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 421 z dn. 29 września 2009 r.