artykuł nr 1

Zarządzenie nr 163 z dn. 31 marca 2009 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 162 z dn. 31 marca 2009 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 161 z dn. 30 marca 2009 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 160 z dn. 30 marca 2009 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 159 z dn. 30 marca 2009 r.