artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 468 z dn. 30 grudnia 2008 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 467 z dn. 30 grudnia 2008 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 466 z dn. 30 grudnia 2008 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 465 z dn. 30 grudnia 2008 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 464 z dn. 30 grudnia 2008 r.