artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 193 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 192 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 191 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 190 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 189 z dn. 19 maja 2008 r.