artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 198 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 197 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 196 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 195 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 194 z dn. 26 maja 2008 r.