artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 136 z dn. 31 marca 2008 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 135 z dn. 28 marca 2008 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 134 z dn. 28 marca 2008 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 133 z dn. 28 marca 2008 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 132 z dn. 28 marca 2008 r.