artykuł nr 1

Realizacja planowanych dochodów i wydatków