artykuł nr 1

Kompetencje Zastępców

Pierwszy Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Referat Edukacji,
 2. Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta,
 3. Referat Zamówień Publicznych,
 4. Referat Spraw Społecznych,
 5. Referat Gospodarki Nieruchomościami,
 6. Straż Miejską,
 7. Jednostki organizacyjne Miasta, wobec których czynności wynikające z nadzoru wykonują podległe komórki organizacyjne.

Drugi Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji,
 2. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 3. Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
 4. Referat Geodezji, Kartografii i Katastru,
 5. Referat Architektury i Budownictwa,
 6. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
 7. Pracownię Planowania Przestrzennego.
Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt i Dyżury