artykuł nr 1

Dyżury Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 110
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44/732 77 33; 44/732 77 34
fax 44/732 77 35
e-mail: k.chojniak@piotrkow.pl

 

Prezydent Miasta - przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 13.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta (Pasaż K. Rudowskiego 10, p. 110) po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie telefonicznie lub osobiście.
Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w pierwszym dniu następującym po dniu wolnym od pracy.
Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt, dyżur
Komisje