artykuł nr 1

Andrzej Kacperek

obrazek
Andrzej Kacperek

Andrzej Kacperek, urodził się w Moszczenicy. Jest magistrem administracji oraz magistrem prawa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Samorządu Terytorialnego oraz studia podyplomowe w zakresie Organów Ochrony Porządku Publicznego na Uniwersytecie Śląskim oraz Szkołę Policji w Pile o specjalności operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej.

Od IV 2000 roku do 2007 r. był członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim. Wcześniej pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, a do kwietnia 2000 r. był Komendantem Straży Miejskiej w naszym mieście. W działalności pozazawodowej związany m.in. ze Związkiem Miast Polskich. Do 2007 r. członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członek Wydziału Gier Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 2

Adam Karzewnik

obrazek
Adam Karzewnik

Adam Karzewnik, rodowity piotrkowianin. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Zarządzania i Finansów w Warszawie. Tematem pracy doktorskiej były "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce komunalnej". Jest również magistrem ekonomii. W latach 2005 - 2006 pełnił funkcję prezesa zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jego hobby to jazda na nartach i na rowerze górskim.

Dostępne podkategorie:
Kompetencje
Kontakt i Dyżury