artykuł nr 1

Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych

Komisja Oświaty i Nauki

 

Do zakresu działania komisji należą m.in. sprawy związane z oświatą i nauką, kulturą, nie

zastrzeżonymi ustawami na rzecz innych podmiotów 

 

1. Piotr Masiarek - Przewodniczący

 

2. Marian Błaszczyński

 

3. Krystyna Czechowska

 

4. Urszula Czubała

 

5. Jan Dziemdziora

 

6. Marek Konieczko

 

7. Krzysztof Kozłowski

 

8. Wiesława Olejnik

 

9. Ludomir Pencina

 

10. Tomasz Sokalski

 

11. Przemysław Winiarski