artykuł nr 1

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych

 
Do zakresu działania komisji należy m.in.: planowanie, realizacja i wnioskowanie w sprawach wydatków budżetowych na inwestycje i remonty, opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przygotowywanych przez Biuro Inżyniera Miasta i Biuro Inwestycji i Remontów, monitorowanie realizacji przyjętych przez Radę Miasta programów i strategii oraz polityki promocyjnej miasta, przyjmowanie corocznych sprawozdań z zakresu działalności merytorycznej podmiotów z udziałem gminy, podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania i kompleksowej obsługi inwestorów w mieście oraz rozpatrywanie odwołań mieszkańców od ogłoszonego przez Komisję Mieszkaniową projektu listy osób upoważnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach mieszkaniowych gmin
 

1. Jan Dziemdziora - Przewodniczący

 

2. Bronisław Brylski

 

3. Krystyna Czechowska

 

4. Sławomir Dajcz

 

5. Piotr Gajda

 

6. Lech Kaźmierczak

 

7. Grzegorz Lorek

 

8. Szymon Miazek

 

9. Mariusz Staszek