artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja dokonuje kontroli działalności Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta z punktu widzenia zgodności ich działania z przepisami prawa (legalności), celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej i działania w interesie Miasta.

 

1. Urszula Czubała - Przewodnicząca
 
2. Sławomir Dajcz
 
3. Marlena Głowacka
 
4. Łukasz Janik
 
5. Lech Kaźmierczak
 
6. Marek Konieczko
 
7. Szymon Miazek
 
8. Ludomir Pencina
 
9. Monika Tera